Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

0850 410c 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viagreywolf greywolf
WonderWoman13
6799 348b 500
Reposted fromkjuik kjuik viagreywolf greywolf
Sponsored post
soup-sponsored
WonderWoman13
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viagreywolf greywolf
3147 9a93 500
Reposted frommynnia mynnia viagreywolf greywolf
WonderWoman13
Reposted fromlinney linney viagreywolf greywolf
WonderWoman13
8895 0be3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
WonderWoman13
WonderWoman13
7136 491c 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viatysiace-mysli tysiace-mysli
WonderWoman13
8473 486a
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viatysiace-mysli tysiace-mysli
WonderWoman13

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viatysiace-mysli tysiace-mysli

May 30 2015

WonderWoman13
Reposted bynanana17openyoureyesxarbuzyRedPennyhysteriebanshemy-lifefashionettepollywoodlaennahkama1110babyjanepestkahiroshima2whoisjimmyciszonjustmessnikotynastrangespectersShittyKittyjnnamyslnieuczesanacukierekpannakiesMinistrantstrawberry-fields-forevergemmyfromheretoeternitymaniamaniaasia-empieszczotyilovegreenmetanoiaaidyllaedarcypannakies
WonderWoman13

April 04 2015

WonderWoman13

170/2015

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

‪#‎lirycznie‬ ‪#‎2015w365‬ ‪#‎czasnapoezje‬

https://www.facebook.com/2015w365
WonderWoman13
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— jakie to prawdziwe.
Reposted fromorchis orchis vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
WonderWoman13
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaavooid avooid
WonderWoman13

March 27 2015

WonderWoman13
0486 d84a
WonderWoman13
8679 6fb3
Reposted fromlittlefool littlefool viapalomaamala palomaamala
WonderWoman13
4308 a1a3 500
Iceland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...